Klub dla mieszkańców

Do dyspozycji nowego Klubu Centrum Kultury Podgórza oddano część budynku o łącznej powierzchni aż 200 m2. Wśród pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalno-edukacyjną, znajdują się sala muzyczna przygotowana do nauki śpiewu oraz gry na instrumentach, pracownia plastyczna, a także sala wielofunkcyjna, która w zależności od potrzeb pełni funkcję sali widowiskowej albo trzech sal zajęciowych. Klub Swoszowice jest uzupełnieniem oferty kulturalnej Dzielnicy X Swoszowice, a także miejscem spotkań i integracji mieszkańców.  W obiekcie prowadzone są liczne zajęcia i warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Ponadto Klub oferuje mieszkańcom udział w wydarzeniach kulturalnych, takich jak kameralne koncerty, spotkania i wykłady, spektakle teatralne, kiermasze rękodzieła oraz wystawy.

Dla dzieci i młodzieży

Najmłodsi odbiorcy kultury mogą skorzystać z zajęć muzycznych, sensorycznych i ogólnorozwojowych realizowanych w ramach Klubu Rodziców (cyklicznych zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku do lat 3), Klubu Przedszkolaka (zajęć dla dzieci w wieku 2,5-4 lat), zajęć plastycznych, baletowych oraz przyrodniczych. Dla starszych dzieci oraz młodzieży przygotowane zostały między innymi warsztaty wokalne, kursy rysunku, zajęcia taneczne , a także kursy języków obcych i lekcje na instrumentach.

Dla rodzin

Żeby skorzystać z zajęć w ramach Klubu Rodziców należy zaopatrzyć się w Kartę Klubu Rodziców. Dzięki niej wstęp na zajęcia i wydarzenia we wszystkich Klubach Rodziców działających w strukturze Centrum Kultury Podgórza jest bezpłatny. Honorujemy również Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+) oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKRN, Karta dla Rodziny “N”). Obie karty to systemy ulg, przywilejów i uprawnień dla ich posiadaczy, funkcjonujące tylko w Gminie Miejskiej Kraków.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnia rodziców, dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawne rodzeństwo m.in. do 50 proc. zniżki w miejskich instytucjach kultury. Kartę wydaje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Dekerta 24.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ gwarantuje wiele ulg w instytucjach kultury, sklepach i punktach usługowych. Taką Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej troje dzieci), zamieszkałe na terenie gminy Kraków, w których rodzice (rodzic) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa. Kartę taką wydaje Krakowskie Centrum Świadczeń UMK, przy ul. Stachowicza 18.

Z myślą o dorosłych i seniorach

Dorośli i seniorzy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza zajęć rekreacyjnych, takich jak joga czy pilates, a także warsztatów artystycznych i rękodzieła. W ofercie dla dorosłych znajdują się również zajęcia językowe, gry na instrumentach i warsztaty tańca towarzyskiego, a osoby w wieku 60+ zapraszamy na cykl zajęć i spotkań kulturalno-edukacyjnych realizowanych w ramach Klubu Seniora.

Seniorów zainteresowanych ofertą Klubu Swoszowice zachęcamy do zaopatrzenia się w Kartę Seniora Centrum Kultury Podgórza. Umożliwia ona darmowy udział w zajęciach,
a także darmowy lub rabatowy wstęp na wydarzenia oferowane przez CKP i jego filie. Karta obowiązuje przez dany rok kulturalny tj. od września do sierpnia kolejnego roku.

Podgórze w Kulturze

Zachęcamy również do zaopatrzenia się w kartę „Podgórze w Kulturze”! Obejmuje ona darmowy lub rabatowy wstęp na wybrane przez Centrum Kultury Podgórza wydarzenia, spektakle, koncerty
i imprezy we wszystkich filiach. Karta jest przyznawana na dany rok kulturalny.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.